Home
Het bestuur
Onderhoud
Rijbaanregels
Veiligh. certificaat
Klachten
Wedstrijden
rijhalverhuur
Aanbod aan services
Sponsors
Verenigingen
Aktiviteiten
Contact
Fotoalbum

 

Stichting Manege De Raam, sinds 26 september 1983

Beheerder van                    Manege D’n Perdenbak

                                               Provinciale weg 26

                                               5737 GH Lieshout

 

Secretariaat: Nicole van Schaik

                      De Wieken 21

                      5737JB Lieshout

                      Tel. 06-27395416

                      E-mail: Stichtingderaam@live.nl

 

 

Een van de eisen van het Veiligheidscertificaat betreft het beschikken over een duidelijke klachtenprocedure.

_________________________________________________________________________________________

 

KLACHTENPROCEDURE

 

Indien u klachten heeft over het naleven van de veiligheidseisen op onze accommodatie horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we een onveilige situatie snel oplossen. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

 

Dien uw klacht mondeling in bij de heer Frank Kuijpers, hij is onze veiligheids coördinator. Tel. 06-53509167.

 

Indien de klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen bij Stichting Manege De Raam. De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem worden ingediend.

 

Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord namens Stichting Manege De Raam.

 

Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord of u heeft klachten over aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het algemeen, en kunt u hierover geen overeenstemming bereiken met de eigenaar, dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk en niet anoniem indienen bij het Keurmerkinstituut, Postbus 45, 2700 AA ZOETERMEER.

 

Het Keurmerkinstituut zal u binnen twee weken informeren over de wijze waarop uw klacht wordt behandeld.

 

Geef uw vragen, klachten en ideeën op het gebied van veiligheid voor deze Manege door aan het Bestuur van Stichting De Raam. Wij kunnen dan verbeteringen in gang zetten!

_______________________________________________________________________________________

 

 

                                  

 

 

                               

Stichting De Raam  | stichtingderaam@live.nl